Dybden af healing beror på graden af åbenhed

nov 26, 2022

Dybden af healing hos dit kæledyr er proportionel med graden af åbenhed hos ejer

Idag skal det handle mere om behandling af din hest, hund eller kat. Jeg oplever igennem min tid som behandler, hvordan dyrene er rigtig gode til at heale – helbrede sig selv når blot de får lidt hjælp. 

Dyrene forstår og mærker energien ganske intuitivt spontant og der er ikke brug for den store forklaring her. Det er der naturligvis overfor ejer som kan have brug for at få svar, kendskab og indsigt i sit dyrs helbredsmæssige tilstand og forløb. 

Jeg skal huske at skrive her at jeg altid er fortaler for at konsultere en dyrlæge ved behov for konventionel behandling. Min behandling kan nogle gange godt stå alene, men mærker jeg eller du som ejer, at der er behov for dyrlægetjek, så er det det som er anbefalingen. Det ene udelukker som bekendt ikke det andet. Tværtimod. 

Vi vil gøre det bedste for vores dyr

Jeg møder mange gode dyreejere og fælles for dem alle er, at de vil virkelig gerne hjælpe deres dyr og ønsker blot at de skal have det godt. 

Ind imellem så kan jeg dog godt komme ud for en smule udfordring. Det kan være når ejer i sit hoved “virkelig gerne vil det bedste” og er muligt ganske ivrig og har en smule travlt (ubevidst er dette ofte). Her kan utålmodigheden og ivrigheden komme til at stå i vejen for et reelt behandlingsforløb. Det er ærgerligt. 

Hvis ejer er direkte skeptisk som jeg tidligere har skrevet om, så kan det være en god idé at vente eller vælge en behandlingsform som du som ejer kan godtage. 

På sin vis er det jo ganske smukt, men hvis ejer sådan helt virkelig gerne vil healing til deres dyr, så kan denne ivrighed godt være et ubevidst dække for “skynd dig nu at få det godt”. Dette er naturligvis ud af kærlighed og omsorg, men det kan ende med at blive en ubevidst utålmodighed og mulig blokering.

Dette kan forhale og blokere for at se de fremskridt, som der i virkeligheden sker undervejs i et forløb netop fordi ejer er så fokuseret på selve slutmålet for forløbet. Sålænge målet ikke er nået, så er der ikke sket noget kan nogle måske endda synes.

Dyrene er dynamiske, levende væsner

Sagen er jo at et dyr kan ikke “skynde sig” at ændre adfærd eller skynde sig at få det bedre. Og jo jo bevares –  nogle gange overrasker behandlingen ved at være virkelig virksom, og der kan allerede på blot en enkelt behandling eller ganske få gange ske resultater.

Men ofte kan der være brug for et forløb. Det gør sig gældende ved helbredsmæssige problemer og ikke mindst ved adfærdsmæssige udfordringer, hvor der også skal trænes og arbejdes imellem behandlingerne.

Nogle gange er det bare to skridt frem og et skridt tilbage; sådan kan det være i lang tid kan det føles som om. Og alligevel sker der forbedringer undervejs, hvor dyret måske er stoppet med en given adfærd – at gø voldsomt når der kommer gæster, kunne være alene hjemme eller møder andre hunde med en større ro. Er det en kat har den måske vist en ny nærhed til sin ejer eller en hest kan pludselig godt stå stille, når den bliver ordnet og striglet.

Det kan være andre eller mindre forbedringer, men som bekendt, så gør mange bække små en stor å. Og det ene med det andet vil med tiden og som forløbet skrider frem, påvirke i en mere positiv retning. Dette vil også bidrage til øget trivsel og dermed bedre træning af ny adfærd. 

Når ejer er 100% åben så kan jeg hjælpe ejer 100%

Hvis jeg får 60% af problematikken at vide omkring et dyr, så kan jeg tune ind og svare i forhold til de 60%. Nogle gange kan der komme nogle ekstra oplysninger ind fra kanalen eller dyret, hvis vi er heldige.

Men som udgangspunkt, så er hjælpen til adfærd og healing af helbred proportionel med den åbenhed du som ejer har.

Som jeg tidligere har skrevet om, så svarer dyrene i forhold til det som de bliver spurgt om. Så hvis du har 2 spørgsmål så får du svar på de 2 spørgsmål. 

Hvis et dyrs adfærd er uforståelig eller du mangler dybere forklaring, så skal vi igang med mere detektiv arbejde. Her vil jeg mærke og spørge ind – både til dyret, men også til dig som ejer. Det er ganske vigtigt at få klarlagt hele historikken og situationen omkring dyret. Her er åbenhed også en altafgørende faktor.

Det er spild af tid, hvis jeg skal gætte på, hvad der mon er sket eller ikke sket. Oftest sker der det, at når du som ejer fortæller omkring situationen og dyret, så begynder min “kanal” og energien omkring dyret at sætte i bevægelse.

Herved opstår det gyldne samarbejde imellem dig, dit dyr og undertegnede.

Her kommer informationerne i et flow som pludselig giver mening og grobund for dybere behandling, healing og forståelse samt erkendelse i telepatien med dyret. 

Det ER et samarbejde 

Jo mere ejer åbner op, jo mere kan jeg behandle og hjælpe dyret. Sagt på en anden måde, så kan jeg hjælpe i den grad der er åbenhed for det. 

Jeg kan heale og behandle dyret og nulstille det – viske tavlen ren for dyret. Men hvis ejer ikke ændrer noget – træner og laver lektier, så kan dyret blive trigget i sit traume igen og der er brug for behandling igen.

Så for at opnå nye takter og adfærd kræver det et stort engagement og dedikation fra dig som ejer. Dette oplever jeg til min store glæde ganske ofte.

Jeg må sige, at altid bliver ganske imponeret og berørt over den store kærlighed, som ejere har til deres vidunderlige dyr. Det er en sand lykke og inspiration for mig til at fortsætte mit arbejde. 

Har du og dit dyr brug for hjælp?

Måske har dit dyr udfordringer med helbredet, som dyrlægen ikke helt har kunnet enten behandle eller finde en årsag til.

Nogle gange er det mere sindsmæssigt funderet eller vi skal ind i noget følelsesmæssig forløsning hos dyret. Det kan være i forhold til stress, sorg eller angst. 

Det kan også være at der er opstået en adfærd som du ikke forstår eller kan komme væk fra igen. Her kan vi sammen arbejde med at finde både årsag(er), triggere, og jeg kan desuden bidrage med at behandling og nulstille dit dyr mentalt og på celleplanet rent fysisk via energetisk arbejde på flere planer.

Jeg benytter telepati, kraniosakralterapi (kst) og energetisk arbejde med healing. 

Tøv ikke med at ringe eller skrive for en uforpligtende snak om hvad jeg kan tilbyde dig og dit dyr. 

Mail: mette@mettesorensen.dk
Telefon: 21 75 77 22

Kærligste hilsner
Mette

hestehvisker