VIGTIGT: INDEN SESSIONEN VIGTIGT: INDEN SESSIONEN

Jeg henviser til denne side før din første session hos mig, da det kan hjælpe os alle tre (dig, dit dyr og jeg) godt fra start til at hjælpe dit dyr. Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt!

Forventningsafstemning og formål med sessionen:

Det er vigtigt, at du har gjort dig overvejelser i forhold til dine forventninger til udfaldet af sessionen, og også hvad formålet med din henvendelse til mig er.
 Ved arbejdet med healing og dyretelepati er det vigtigt, at du som ejer aktivt spørger ind til forløbet, og hvad det er jeg gør. 
Og om, hvordan forløbet kommer til at påvirke dit dyr og ikke mindst dig selv.

Jeg kan nævne et par eksempler:
Lad os antage at en kat har det dårligt i jeres lejlighed på grund af at I har fået en hund. Er det muligt at heale katten? Ja det er det, MEN hvis hundens og kattens energifelt har brug for tid til at justere sig, kan der godt gå nogen tid førend resultatet viser sig.

Det betyder ikke, at healingen ikke har fundet sted, men at gamle forsvarsmekanismer i katten har brug for TID til at bearbejde healingen af den tidligere utryghed hos dyret. 
Så det er ikke altid, at du kan mærke forskel lige med det samme. Vær opmærksom på nuancer og små tegn/fremskridt.

Det er altsammen tegn på at katten bearbejder. Dyr kan lide af posttraumtisk stress. I sådanne tilfælde vil det tage lidt tid for dyret at finde ud af, at den ikke længere behøver være bange i en given situation.


Det er meget vigtigt for mig, for dig og for et succesfuldt forløb, at vi laver en ordentlig forventningsafstemning inden sessionen. Derudover er det essentielt at du som ejer efterfølgende overholder de aftaler (lektier, opgaver), som vi finder frem til sammen.

SAMARBEJDET mellem ejer og dyr imellem behandlinger er meget vigtigt, og i nogle tilfælde kan det til at tage lidt tid før du kan mærke og se, at healing og ikke mindst ændret adfærd finder sted. Det er en dynamisk proces. Her er TÅLMODIGHED en dyd! Og UTÅLMODIGHED blokerer!!

Dit dyr kan ligefrem i nogle tilfælde have modstand i en telepati af uro for, at dets svar kan komme til at såre dig. Det sætter hensynet til dig, højere end hensynet til sit eget velbefindende. Her er det ekstremt afgørende, at du er åben for helt nye perspektiver i samarbejde og tænkemåder med og omkring dit dyr.

Vær også opmærksom på, at nogle af blokeringerne også kan være til stede hos dig som ejer, fordi du og dit dyr ofte deler energi, og fordi I er mentalt forbundne. Så kan du godt opleve modstand eller måske forbigående ubehag før, under eller efter sessionen. Det er helt naturligt, og så tager vi en snak om det.

Jeg støtter dig og dit dyr ved hjælp af:
Intention:
Min intention er at du og dit dyr udvikler harmoni og et godt samarbejde.
 At få skabt tryghed mellem jer. Dit dyr har brug for at vide, at du har gode intentioner. Så tøv ikke med at vise det. Og utålmodighed, frustration eller tvivl være med til at blokere for en vellykket udvikling.
Betingelserne for en god session for dig og dit dyr (at du har forberedt dig):

BETALING skal ske SENEST 48 TIMER FØR sessionens start. Det gælder ved både fjern- og live behandlinger. 

Det betyder at hvis du har en tid på mandag, så skal pengene være at se på min konto om fredagen forinden. 

Se på fanen priser for kontooplysninger. 

Ved billedtelepati/healing:

Tilmeld dig til nyhedsbrevet Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du modtager kun e-mails hvis jeg har noget vigtigt på hjertet.

*Jeg sender nyhedsbreve max 1 gang om måneden

følg med i connectbymette's blog

seneste indlæg seneste indlæg